ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните, събрани от уебсайта, са охранявани в съответствие с Регламента на Европейския парламент и Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) , наричани по-долу “Регламент” и други разпоредби на общо приложимото право.

1. Основни цели на събирането на лични данни

 • сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба (без регистрация на акаунт на клиента или с регистрацията на акаунт на клиента) съгласно чл. 6 ал. 1 лит. а, б, в) от Регламента;
 • предоставяне на електронни услуги, предназначени за потребителите/клиентите на Магазина в съответствие с чл. 6 ал. 1, буква а, б, в) от Регламента;
 • директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора (е-мейл бюлетин, SMS бюлетин) въз основа на чл. 6 ал. 1 буква а от Регламента;

2. Какви лични данни можем да събираме?

А) Данни, събирани автоматично при ползване на уебсайта

 • Магазинът не събира автоматично никакви данни, идентифициращи потребителите, с изключение на информацията, съдържаща се в бисквитките по време на ползването на уебсайта. Бисквитките са малки текстови файлове, изпратени от Уебсайта и съхранявани на вашия компютър, съдържащи определена информация, свързана с ползването на Уебсайта и Магазина. Бисквитките се използват от Магазина, за да обслужват уебсайта и предоставят възможността да споделяме с теб интересна информация по време на процеса на покупка, например да запомнят покупките ти. Бисквитките, използвани от Магазина, могат да бъдат временни или постоянни. Временните бисквитки се изтриват, когато браузърът е затворен, а постоянните бисквитки се съхраняват и след края на използването на уебсайта и се използват за съхраняване на информация като парола или вход, което ускорява и улеснява използването на уебсайта. Във всеки случай можеш да блокираш инсталирането на „бисквитки“ или да изтриеш постоянните „бисквитки“, като използваш подходящите опции за помощ от твоя браузър. В случай на проблеми можеш да ползваш помощния файл на браузъра или да се свържеш с производителя на браузъра, който използваш.
 • Освсен чрез бисквитките, Магазинът може също да събира данни, които обикновено се събират от системните администратори в т.нар дневници или регистрационни файлове. Информацията, която се съдържа в дневника, може да включва Вашия IP адрес, тип платформа и браузър, интернет доставчик и адреса на страницата, от която си влязъл(ла) в уебсайта. Някои подстраници на Уебсайта и други средства за комуникация могат да съдържат т.нар “Web beacons” (т.нар. Електронни снимки). “Web beacons” позволяват да получим информация като IP адреса на компютъра, на който е отворена страницата, на която е поставен “Web beacons”, URL адреса на страницата, времето на зареждане на страницата, вида на уеб браузъра, както и информацията, съдържаща се в бисквитките, за да се оцени ефективността на нашите реклами. Тези данни ще бъдат архивирани и използвани за статистически анализ и оценка на глобалния трафик на потребителите на сайта. Тези данни няма да бъдат комбинирани с предоставените от Теб лични данни.
 • Магазинът използва система за мрежов анализ (Google Analytycs), която може да се използва за създаване на потребителски профили под псевдоним. Google Analytycs използва бисквитки за тази цел. Функцията на Google Analytycs е да оценява използването на уебсайта от потребителите и да подобрява качеството на функционирането му.
 • Магазинът събира клиентски данни (потребителско име, псевдоним и други), които доброволно публикуват коментари за продуктите в сайта на Магазина.
 • Автоматично събраните данни могат да се използват за анализиране на поведението на клиентите на уебсайта на Магазина, за събиране на демографски данни за клиентите, за персонализиране на съдържанието на страниците в Магазина.
 • Автоматично събраните данни, свързани с публикуването на коментари от клиенти, могат да се използват за популяризиране на Магазина или продуктите, включени в офертата на Магазина. По същия начин, коментарите на клиентите могат да се използват за популяризиране на Магазина или продуктите в офертата на Магазина.

Б) Данни, събирани при регистрация и/или пазаруване

Магазинът ще събира от Теб следните лични данни чрез Уебсайта и други форми на комуникация, в случай на покупки и регистрация на Уебсайта:

 • име и фамилия,
 • адрес на наредителя,
 • адрес за доставка, ако е различен от този на наредителя,
 • имейл адрес,
 • телефонен номер,
 • име на фирма,
 • ЕИК номер.

Клиентът може сам да променя данните, въведени в системата на Магазина.

Клиент, който е създал акаунт в Магазина, може по всяко време да подаде заявление до Магазина за неговото премахване. Изтриването на акаунт е необратимо и означава изтриване на всички данни на клиента. Възстановяването на такъв акаунт е невъзможно.

В) Други данни, събирани от Уебсайта

Потребителят на Уебсайта, чрез поставяне на отметка в съответното квадратче, може да даде съгласие за получаване на имейл бюлетин или/и SMS бюлетин. Даването на горепосоченото съгласие е равносилно на съгласието за обработката на лични данни, с цел осъществяване на директен маркетинг на собствени продукти и изпращане на предоставения имейл адрес и/или на телефонен номер по електронен път и/или на крайни телеинформационни устройства търговска информация, посочена в Закона от 18 юли 2002г. Даденото съгласие е доброволно и може да бъде отменено по всяко време. Личните данни, предоставени във връзка с използването на услугата имейл бюлетин или/и SMS бюлетин, ще бъдат обработвани до момента, в който съществува правното основание, т.е. докато потребителят оттегли съгласието, предоставено за обработката на лични данни.

С попълването на формуляра за контакт, Вие изразявате своето съгласие за обработката на лични данни, с цел осъществяване на връзка.  Предоставянето на имейл адрес в случая е доброволно, но неговото непредоставяне може да ни попречи да отговорим на Вашия случай. Личните данни във формата се обработват само с цел да се даде възможност на заинтересованите лица да получат информация относно услугите, които предлагаме, или да изяснят случаи, по отношение на които потребител на уебсайта е потърсил помощ и във форма, позволяваща идентифицирането на конкретно лице, се съхраняват не повече от необходимото за постигане на целта на обработката – в този случай за предоставяне на информация, уреждане на въпрос, за който потребителят е потърсил помощ.  Когато даваш отделно съгласие, Магазинът може да събира други лични данни, необходими за провеждане на конкурс или промоция, в съответствие с правилата за конкурса/промоцията (напр. снимки). 

Данните, събрани чрез уебсайта, не се предоставят на трети страни.

3. Задължения на клиента

Магазинът полага всички усилия да защитава Вашите данни и да ги пази от действията на трети лица. Използваме цялата необходима защита на сървърите, връзките и Уебсайта, за да охраняваме Твоите данни, по-специално ползваме SSL сертификат за сигурност на личните данни CERTUM (Unizeto Technologic). Всички електронни плащания, ако е избрана тази опция, се извършват чрез защитена криптирана връзка.

Действията, предприети от нас, могат да се окажат недостатъчни, ако сам(а) не спазваш правилата за безопасност. По-специално, трябва да съхраняваш потребителското си име и парола за уебсайта и да не ги споделяш с трети страни. Моля, не забравяй, че Магазинът не моли да ги предоставяш, освен при вход в Уебсайта. За да предотвратиш използването на Твоя акаунт от неупълномощени лица, моля, излез, след като приключиш да ползваш Уебсайта.

4. Сигурно пазаруване

За поверителността на предоставените ни данни използваме протокола SSL (Secure Socket Layer v3). SSL протоколът е защитно устройство, което позволява да се кодират обменияните данни между клиента и Магазина. Благодарение на SSL, не е възможно да се прихващат данни от трети страни. Това е гаранция, че те нямат достъп до Твоето име, фамилия, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща. Шифроването включва лични данни, предоставени при правене на поръчка, както и имейл, в случай на съгласие за бюлетина на dressiada.com

CERTUM SSL сертификати – гарантират сигурността на данните, изпратени по електронен път и потвърждават достоверността на уебсайтовете (уеб сървърите).

5. Как да ползвам правата си

 • Имаш възможност да преглеждаш и редактираш своите данни в Уебсайта по всяко време, след като влезеш с имейл адрес и парола. В случай, че забравиш паролата си или възникнат други проблеми с влизането, моля свържи се с нас на [email protected]
 • Имаш право да поискаш достъп до предоставените от Теб лични данни, право да ги коригираш, да изтриеш или да ограничиш обработването, право да възразиш срещу обработването, както и право за пренасяне на данните. Освен това по всяко време имаш право да оттеглиш съгласието си за обработване на лични данни, без да засягаш законността на обработването, което е направено въз основа на съгласие преди неговото оттегляне и право да подадеш жалба до надзорния орган
 • Имаш право на отказ от непоискани търговски съобщения по всяко едно време, което можеш да сториш чрез натискане на бутона във въпросното съобщение (ако е налично такова) или като го заявиш на имейл адрес [email protected]

6. Колко време обработваме Вашите данни

Данните ще бъдат обработвани, докато има основание за обработка, т.е. ако е дадено съгласие, докато то бъде отменено, ограничено или с други действия от твоя страна редуцирано, освен ако законът ни задължава да ги обработваме за по-дълъг период или да ги съхраняваме за по-дълъг срок с оглед на евентуални претенции, искове, за давностния срок, предвиден в закона и по-специално – в Гражданския кодекс.