ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните, събрани от уебсайта dressiada.com, са съхранявани в съответствие с всички разпоредби на Регламента на Европейския парламент и Съвет (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на личните данни, свободното им движение и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) , наричани по-долу “Регламент” и други сходни разпоредби на общо приложимото право.

1. Основни цели на събирането на лични данни

Основните цели и причина за събирането на лични данни са:

 • сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба (с или без регистрация на акаунт на клиента) съгласно чл. 6 ал. 1 лит. а, б, в) от Регламента;
 • предоставяне на електронни услуги, предназначени за потребителите на онлайн магазина в съответствие с чл. 6 ал. 1, буква а, б, в) от Регламента;
 • директен маркетинг на продукти или услуги, собственост на магазина въз основа на чл. 6 ал. 1 буква а от Регламента;

2. Какви лични данни можем да събираме?

А) Данни, събирани автоматично при използване на уебсайта

 • Магазинът не събира автоматично никакви данни, идентифициращи потребителите, с изключение на информацията, която се съдържаща в бисквитките по време на използването на уебсайта. Те от своя страна представляват изпратени от уебсайта, малки текстови файлове,  които се съхраняват на устройството, което използва потребителя, и съдържащи информация, която е пряко свързана с използването на самия уебсайт. Те се използват от онлайн магазина, единствено за да обслужат уебсайта и предоставят възможността да споделяме интересна и полезна за потребителите информация. Бисквитките, които използваме, могат да бъдат разделени на основно на два вида – временни и постоянни. Временните бисквитки се изтриват, когато браузърът бъде затворен, а постоянните от своя страна се съхраняват и след това и се използват за съхраняване на друг вид информация, като например запомняне на парола или потребителско име, което пък цели да ускори и улесни използването на онлайн магазина. Във всеки случай можете да блокирате използването на бисквитките или да ги изтриете, като използвате опциите, които Ви предоставя самия браузър;
 • Освсен чрез бисквитките, онлайн магазинът може също да събира данни, които обикновено се събират от системните администратори в т.нар дневници или регистрационни файлове. Информацията, която се съдържа в тях, може да включва Вашия IP адрес, браузър или тип платформа, интернет доставчик и адреса на страницата, от която сте влезнали в уебсайта. Някои подстраници на магазина и други средства за комуникация могат да съдържат т.нар “Web beacons” (или т.нар. Електронни снимки). “Web beacons” позволяват да получим информация като IP адреса на компютъра, на който е отворена страницата, на която е поставен “Web beacons”, URL адреса на страницата, времето на зареждане на страницата, вида на уеб браузъра, както и информацията, съдържаща се в бисквитките, за да се оцени ефективността и качеството на нашите реклами. Тези данни  биват архивирани и използвани за статистически анализ на трафика на потребителите на уесайта. Тези никога не се комбинират с предоставените от потребителите лични данни;
 • Онлайн магазинът използва система за мрежов анализ (Google Analytycs), която може да се използва за създаване на потребителски профили под псевдоним. Google Analytycs използва бисквитки за тази цел. Тяхната основна функция е да оценява използването на уебсайта от потребителите и да подобрява качеството на функционирането му;
 • Магазинът събира клиентски данни (като например потребителско име или псевдоним), които доброволно публикуват коментари за продуктите в сайта;
 • Автоматично събраните данни могат да се използват за анализиране на поведението на потребителите.
 • Автоматично събраните данни, свързани с публикуването на коментари от клиенти, могат да се използват за маркетингови цели, с цел популяризиране на бранда на компанията;

Б) Данни, събирани при регистрация и/или пазаруване

Магазинът събира следните лични данни чрез своя уебсайт и други форми на комуникация, в случай на покупки и регистрация:

 • име и фамилия;,
 • адрес за доставка;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;

Потребител, който е създал свой профил в онлайн магазина, може по всяко време да подаде заявление до търговеца за неговото изтриване. След премахването на акаунт всички лични данни на клиента биват изтривани.

В) Други данни, събирани от Уебсайта

Потребителят на магазина, може да даде своето съгласие за получаване на имейл бюлетин чрез въвеждане на електронна поща и поставяне на отметка в предназначеното за това квадратче. Даването на горепосоченото съгласие е равносилно на съгласието за обработката на лични данни, с цел осъществяване на директен маркетинг на собствени продукти. Това съгласие е абсолютно доброволно и може да бъде отменено по всяко време, като за целта предлагаме тази опция към всяко изпратено търговско съобщение. Личните данни, предоставени във връзка с използването на услугата имейл бюлетин, ще бъдат обработвани до момента, в който съществува правното основание, т.е. докато потребителят оттегли съгласието, предоставено за обработката на лични данни.

С попълването на формуляра за контакт в уебсайта, Вие също изразявате съгласие си за обработката на лични данни, с цел осъществяване на обратна връзка. Предоставянето на имейл адрес в случая е доброволно, но неговото непредоставяне може да ни попречи да отговорим на Вашия случай. Личните данни в този случай се обработват единствено с цел  да изяснят конкретни казуси, и позволяващи идентифицирането на лицето, като самите те се съхраняват не повече от необходимото за постигане на краен резултат.

Данните, събрани чрез уебсайта на онлайн магазина, не се предоставят на трети лица!

3. Задължения на клиента

Онлайн магазинът полага всички нужни усилия да съхранява Вашите данни и да ги предпази от действията на трети страни. Използваме цялата необходима защита за своите сървъри, за да охраняваме данните от недоброжелатели. Уебсайтът разполага с SSL сертификат за сигурност на личните данни. Всички плащания, направени по електронен път (ако е избрана въпросната опция) се извършват чрез съобразната за целта защитена криптирана връзка.

Действията ни обаче, могат да се окажат недостатъчни, ако не спазвате правилата за собствена безопасност. Силно препоръчително е да съхранявате потребителското си име и паролата, и да не ги споделяте с трети лица.

4. Сигурно пазаруване

За поверителността на предоставените ни данни използваме, както вече споменахме, протокола SSL (Secure Socket Layer v3). Той представлява защитно устройство, позволяващо кодирането на данни за обмен между двете страни. Благодарение на него, прихващането на данни от трети лица е абсолютно невъзможно. SSL е доказан международен гарант за сигурност и защита на данни. 

5. Как да ползвам правата си
 • Ако разполагате с потребителски профил, имате възможност да преглеждате и редактирате своите данни по всяко едно време. В случай, че забравите паролата си или възникнат други проблеми с влизането в своя акаунт, е силно препоръчително да се свържете с онлайн магазина;
 • Имате право да поискате достъп до предоставените лични данни, също така право да ги коригирате, изтриете, възразите срещу обработването им, както и право за тяхното пренасяне. Освен това, по всяко време имате право да оттеглите своето съгласие за обработване на лични данни, без да засягате законността на обработването им, което е направено въз основа на съгласие преди неговото оттегляне;
 • Имате право на отказ от непоискани търговски съобщения, което можете да сторите чрез натискане на бутона във въпросното съобщение или да го заявите директно на търговеца чрез друг вид начин на комуникация; 
6. Колко време обработваме Вашите данни

Данните ще бъдат обработвани, докато има основание за това, т.е. ако едно съгласие е дадено, докато то бъде отменено или ограничено от страна на потребителя, освен ако законът не задължава търговецът да ги обработва за по-дълъг период от време или да ги съхраняваме за по-дълъг срок, с оглед на евентуални претенции или искове, предвидени в закона и по-специално – в Гражданския кодекс на Република България.