ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между онлайн магазин за дрехи Dressiada.com, собственост на “Дресиада” ЕООД (наричан по-долу продавач) от една страна и купувач на електронни стоки и услуги, намиращ се на домейн dressiada.com (наричан по-долу уебсайт). Представените условия тук, обвързват абсолютно всички потребители, които чрез маркирането на всеки един линк или друг обект, намиращи се на уебсайт dressiada.com, се съгласяват изцяло да приемат и се задължават да спазват настоящите “Общи условия на ползване”.

ПОРЪЧКА

Всеки един потребител може да поръча от уебсайта 24ч. в денонощието, включително в събота и неделя, както и в официални празници. При финализиране на Вашата поръчка ще имате възможността да прегледате продуктите, които сте избрали, както и информацията за доставкa, възможността за връщане или замяна на артикули, както и как може да се свържете с нас при необходимист. Ще бъдете своевременно уведомени чрез имейл за получаването, потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка. Самото потвърждаване става чрез имейл, с което поръчката се счита за активна и постъпила за обработка. В случай, че има проблем с наличностите по Вашата поръчка или неясноти, относно изпълнението на задължението да изпълним договора по изпращането ѝ, наш оператор ще се свърже с Вас за уточнение на детайлите. 

Продуктите и услугите, които ще всеки потребител открива в онлайн магазина на dressiada.com, по абсолютно никакъв начин не представляват правно обвързваща оферта или каквото и да е било друго задължение за посетителите му, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на компанията.

След кликане на бутона “Поръчване”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение за поръчката на избраната от него електронна поща и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

Продавачът запазва своето право да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни към настощия момент. При липса на складова наличност , в рамките на 7 дни продавачът уведомява потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или телефонен номер. 

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

В онлайн магазин за дрехи Dressiada, Вие имате възможността да заплатите желаните продукти посредством наложен платеж/пощеснки паричен превод или чрез онлайн плащане.

  1. “Наложен платеж” – продуктите ще бъдат заплатени, едва когато те пристигнат при куриерската компания, като ще разполагате с две опции – в брой или с банкова карта.

2. “Заплащане с банкова карта чрез виртуален ПОС”

2.1 В онлайн магазин за дрехи www.dressiada.com, респективно “Дресиада” ЕООД, може да заплатите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на банка “ДСК” АД. Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурност на международните картови организации (MKO) MasterCard Identity check и Visa Secure.

2.2 При плащане с карта през виртуален ПОС ще е необходимо да въведете номер на карта, нейната валидност и CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурност на MKO MasterCard Identity и Visa Secure, то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

2.3 Ние от “Дресиада” ЕООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни за банкови карти. Всички те се попълват лично от Вас в защитената платежна страница на обслужващата ни банка.

2.4 Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

2.5 В случаите, когато се налага да се възстанови сума и плащането е направено с карта, то ние ще възстановим сумата чрез нареждане на обратна операция по картата, с която плащането е направено, в срок от 14 дни.

2.6 От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000лв.

ДОСТАВКА

След предаването на стоката на куриер, продавачът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Той не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента. Евентуални повреди, удари или други нанесени щети следва да бъдат докладвани незабавно на продавача. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на пратката, продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване на въпросната стока. При евентуално посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, продавачът не е обвързан от каквото и да е било задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката от куриер, клиентът е задължен да подпише придружаващите документи по пратката.

При случаите на отказ от получаване на заявената пратка, извън случаите, описани по-надолу, отказът се счита за абсолютно неоснователен и клиентът е длъжен да заплати разходите по доставката и да върне стоката незабавно. В случай, че клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не може да осигури достъп и условия за предаване на стоката в предвидения за това седемдневен срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави въпросната заявена за покупка стока.

Когато доставената стока очевидно не съответства на заявения за покупка от клиента артикул, и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът има пълното право да иска доставената му стока да бъде заменена с правилната, в срок от 24 часа от получаването ѝ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина на dressiada.com. Той също така има и пълното право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Ако потребителят направи регистрация в уебсайта, той носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско имео и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на неговите лични данни. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки един случай на евентуален неправомерен достъп чрез използване на данните му, които е предоставил при регистрацупта, дори когато съществува и минимална опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката, която е направил, според обявеният начин на страницата.

Всеки потребител, независимо дали е клиент на онлайн магазина, се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите такива международни актове;
  • да не накърнява доброто име на компанията или другиго, както и да не призовава към насилие, към извършване на престъпление или към разпалване на расова, етническа, национална или религиозна вражда;
  • да не нарушава каквито и да е било чужди имуществени или неимуществени вреди;
  • да спазва правилата на морала и добрите нрави;
  • да уведомява незабавно тъговецът за всеки случай на забелязано извършено нарушение или за опастността от извършване на такова при използване на услугите на магазина;
  • да не изпраща, разпространява, предава или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, файлове, компютърни програми или други материали, които съдържат вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (т.нар. “троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърния хардуер или софтуер, или пък имащи за цел неоторизирано проникване и достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва каквито и да е било злоумишлени действия;
  • да обезщети търговеца и/или всички други трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове  във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра на уебсайта, изпращал, разпространявал, или направил достояние на трети лица чрез dressiada.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;

Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, електронна поща, адрес за доставка, както и да плати цената на заявената стока, да заплати разходите по доставката (в случаите, когато не е безплатна) и да осигури достъп, условия и възможност за получаване ѝ. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦЪТ

Търговецът няма абсолютно никакво задължение и/или обективната възможност да контролира начина, по който потребителите на уебсайта използват предоставяните от него услуги. Той има правото, но не и задължението да запазва информацията, разположена на сървъра на dressiada.com.

Търговецът има пълното право по всяко време, но не и задължението да уведоми потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по негова собствена преценка да прекрати или промени предоставяните услуги, във връзка с ползването на уебсайта. Той не носи отговорност спрямо потребителите и други трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, които са настъпили вследствие на прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, или недостоверността на съобщения или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез dressiada.com.

След получаване на плащането, търговецът се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да я достави в срок, да провери за евентуална техническа неизправност всеки артикул преди той да бъде изпратен (в случай, че разбира се, това е възможно, без той да нарушава целостта на опаковката).

Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Търговецът има пълното право да инсталира на компютърните или мобилните устройства на потребителите cookies (т.нар. бисквитки). Те от своя страна представляват текстови файлове, които се запзват от интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяването на информация, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с маркетингова цел. Той има право да събира и използва информация, която се отнася до неговите потребители, независимо дали те са регистрирани.

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “потребител” или “клиент” се разбира всеки, който е заредил уеб адресът dressiada.com на своя компютър, мобилно или друго устройство. Под “Поръчка се разбира всички стоки или услуги, които потребителя е избрал да закупи, свързани с начина на доставка и заплащането им.

Всички спорове между страните се решават в духа на разбирателството, добрата воля и интернет етиката. В случай, че съгласие между страните не бъде постигнато, всички неразрешени казуси, включително спорове, породени от тълкуването му, изпълнението или прекратяването на договорни взаимоотношения, ще бъдат разрешавани от компетентния орган, съобразно законодателството на Република България или от други международни инстанции.